LĐLĐ Đà Nẵng: Giải cầu lông tranh cúp Nhà Văn hóa Lao động lần thứ II

Ảnh: Thanh Hùng
Ảnh: Thanh Hùng
Ảnh: Thanh Hùng
Lên top