LĐLĐ Đà Nẵng: Gần 300 công nhân lao động được tuyên truyền pháp luật

Ảnh: Thanh Hùng
Ảnh: Thanh Hùng
Ảnh: Thanh Hùng
Lên top