LĐLĐ Đà Nẵng: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội với người lao động

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đối thoại với người lao động về chính sách bảo hiểm xã hội. Ảnh: Tường Minh
LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đối thoại với người lao động về chính sách bảo hiểm xã hội. Ảnh: Tường Minh
LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đối thoại với người lao động về chính sách bảo hiểm xã hội. Ảnh: Tường Minh
Lên top