LĐLĐ Đà Nẵng biểu dương 50 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc

ông Nguyễn Duy Minh - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen cho các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. Ảnh C.T
ông Nguyễn Duy Minh - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen cho các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. Ảnh C.T
ông Nguyễn Duy Minh - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen cho các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. Ảnh C.T
Lên top