LĐLĐ Đà Lạt: Thêm nhiều phúc lợi người lao động

Ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động. Ảnh Thùy Dương)
Ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động. Ảnh Thùy Dương)
Ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động. Ảnh Thùy Dương)
Lên top