LĐLĐ Châu Thành (Tiền Giang): Trao 34 “Mái ấm Công đoàn” trong nửa nhiệm kỳ

Tặng Cờ Thi đua của LĐLĐ tỉnh Tiền Giang cho các CĐCS xuất sắc thuộc LĐLĐ huyện Châu Thành. Ảnh: K.Q
Tặng Cờ Thi đua của LĐLĐ tỉnh Tiền Giang cho các CĐCS xuất sắc thuộc LĐLĐ huyện Châu Thành. Ảnh: K.Q
Tặng Cờ Thi đua của LĐLĐ tỉnh Tiền Giang cho các CĐCS xuất sắc thuộc LĐLĐ huyện Châu Thành. Ảnh: K.Q
Lên top