LĐLĐ Châu Thành, Tây Ninh: Tuyên truyền pháp luật cho công nhân, lao động

Ông Đỗ Minh Triệu – Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh Tây Ninh trao đổi một số vấn đề về Luật Trẻ em và Luật Bình đẳng giới. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Ông Đỗ Minh Triệu – Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh Tây Ninh trao đổi một số vấn đề về Luật Trẻ em và Luật Bình đẳng giới. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Ông Đỗ Minh Triệu – Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh Tây Ninh trao đổi một số vấn đề về Luật Trẻ em và Luật Bình đẳng giới. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top