LĐLĐ Cao Bằng tặng nhà “Mái ấm công đoàn” cho CNLĐ

LĐLĐ Cao Bằng tặng quà cho CNLĐ nghèo. Ảnh: C.B
LĐLĐ Cao Bằng tặng quà cho CNLĐ nghèo. Ảnh: C.B
LĐLĐ Cao Bằng tặng quà cho CNLĐ nghèo. Ảnh: C.B
Lên top