LĐLĐ Cao Bằng gắn biển công trình 90 năm Công đoàn Việt Nam

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng Phạm Đức Khôi (phải) và GĐ Cty Điện lực Cao Bằng gắn biển công trình kỷ niệm 90 năm CĐVN và thành lập TCty Điện lực miền Bắc.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng Phạm Đức Khôi (phải) và GĐ Cty Điện lực Cao Bằng gắn biển công trình kỷ niệm 90 năm CĐVN và thành lập TCty Điện lực miền Bắc.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng Phạm Đức Khôi (phải) và GĐ Cty Điện lực Cao Bằng gắn biển công trình kỷ niệm 90 năm CĐVN và thành lập TCty Điện lực miền Bắc.
Lên top