LĐLĐ Cần Thơ: Trao 500 cặp phao cứu sinh và dụng cụ học tập cho học sinh

Lên top