LĐLĐ Cẩm Xuyên tổ chức khám sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho người lao động. Ảnh: Thanh Hiền
LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho người lao động. Ảnh: Thanh Hiền
LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho người lao động. Ảnh: Thanh Hiền
Lên top