LĐLĐ các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lào Cai: Hơn 107.000 đoàn viên, CNVCLĐ cài ứng dụng Bluezone

Cán bộ đoàn viên CĐCS Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao hưởng ứng chương trình cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: CĐ Viên chức tỉnh Sơn La
Cán bộ đoàn viên CĐCS Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao hưởng ứng chương trình cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: CĐ Viên chức tỉnh Sơn La
Cán bộ đoàn viên CĐCS Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao hưởng ứng chương trình cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: CĐ Viên chức tỉnh Sơn La
Lên top