LĐLĐ các quận huyện TP. Đà Nẵng tranh tài “An toàn vệ sinh viên giỏi lần thứ VIII”