LĐLĐ Cà Mau tuyên truyền cho NLĐ phòng chống dịch bệnh COVID-19

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau Võ Thanh Tòng phát biểu với công nhân tại buổi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 (ảnh Nguyễn Bảo)
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau Võ Thanh Tòng phát biểu với công nhân tại buổi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 (ảnh Nguyễn Bảo)
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau Võ Thanh Tòng phát biểu với công nhân tại buổi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 (ảnh Nguyễn Bảo)
Lên top