LĐLĐ Cà Mau: Trên 555 triệu đồng ủng hộ hạn mặn và phòng chống COVID-19

Chủ tịch LĐLĐ Cà Mau Võ Thanh Tòng hướng dẫn người lao động nhận gạo từ ATM gạo do LĐLĐ Cà Mau tổ chức. Ảnh: Nhật Hồ
Chủ tịch LĐLĐ Cà Mau Võ Thanh Tòng hướng dẫn người lao động nhận gạo từ ATM gạo do LĐLĐ Cà Mau tổ chức. Ảnh: Nhật Hồ
Chủ tịch LĐLĐ Cà Mau Võ Thanh Tòng hướng dẫn người lao động nhận gạo từ ATM gạo do LĐLĐ Cà Mau tổ chức. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top