LĐLĐ Cà Mau: Trao 28 mái ấm công đoàn

Chủ tịch LĐLĐ Cà Mau Võ Thanh Tòng trao tượng trưng mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: Nhật Hồ.
Chủ tịch LĐLĐ Cà Mau Võ Thanh Tòng trao tượng trưng mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: Nhật Hồ.
Chủ tịch LĐLĐ Cà Mau Võ Thanh Tòng trao tượng trưng mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: Nhật Hồ.
Lên top