LĐLĐ Cà Mau tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh lao động

LĐLĐ tỉnh Cà Mau tập huấn an toàn vệ sinh lao động. Ảnh Nhật Hồ.
LĐLĐ tỉnh Cà Mau tập huấn an toàn vệ sinh lao động. Ảnh Nhật Hồ.
LĐLĐ tỉnh Cà Mau tập huấn an toàn vệ sinh lao động. Ảnh Nhật Hồ.
Lên top