LĐLĐ Cà Mau nỗ lực phát triển đoàn viên công đoàn

Quang cảnh hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm LĐLĐ Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Quang cảnh hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm LĐLĐ Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Quang cảnh hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm LĐLĐ Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Lên top