LĐLĐ Cà Mau mở lớp lý luận và nghiệp vụ Công đoàn

Khai giảng lớp tập huấn Lý luận và nghiệp vụ công đoàn (ảnh Nhật Hồ)
Khai giảng lớp tập huấn Lý luận và nghiệp vụ công đoàn (ảnh Nhật Hồ)
Khai giảng lớp tập huấn Lý luận và nghiệp vụ công đoàn (ảnh Nhật Hồ)
Lên top