LĐLĐ Cà Mau cùng Agribank hợp tác thu phí công đoàn

LĐLĐ Cà Mau ký kết thu phí công đoan với ngân hàng (ảnh Nhật Hồ)
LĐLĐ Cà Mau ký kết thu phí công đoan với ngân hàng (ảnh Nhật Hồ)
LĐLĐ Cà Mau ký kết thu phí công đoan với ngân hàng (ảnh Nhật Hồ)
Lên top