LĐLĐ Cà Mau báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII  Công đoàn Việt Nam

Chủ tịch LĐLĐ Cà Mau Võ Thanh Tòng triển khai Nghị quyết X Công đoàn tỉnh Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch LĐLĐ Cà Mau Võ Thanh Tòng triển khai Nghị quyết X Công đoàn tỉnh Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch LĐLĐ Cà Mau Võ Thanh Tòng triển khai Nghị quyết X Công đoàn tỉnh Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Lên top