LĐLĐ Bình Thuận: Trao tặng 10.000 khẩu trang cho công nhân lao động

Đồng chí Nguyễn Xuân Phối - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 10.000 khẩu trang cho đại diện các công ty.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phối - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 10.000 khẩu trang cho đại diện các công ty.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phối - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 10.000 khẩu trang cho đại diện các công ty.
Lên top