LĐLĐ Bình Dương quyên góp được gần 7,5 tỉ để chống COVID-19 và hỗ trợ NLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) ủng hộ 5 tỷ đồng. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bình Dương cung cấp
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) ủng hộ 5 tỷ đồng. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bình Dương cung cấp
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) ủng hộ 5 tỷ đồng. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bình Dương cung cấp
Lên top