LĐLĐ Bình Định thăm, tặng quà 2.9 cho làng H’re kết nghĩa

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 6, An Vinh, An Lão
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 6, An Vinh, An Lão
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 6, An Vinh, An Lão
Lên top