LĐLĐ Bình Định tặng quà cơ sở y tế tuyến đầu chống dịch

Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 3, từ trái sang) trao quà cho cơ sở y tế tuyến đầu chống dịch. Ảnh: X.N
Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 3, từ trái sang) trao quà cho cơ sở y tế tuyến đầu chống dịch. Ảnh: X.N
Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 3, từ trái sang) trao quà cho cơ sở y tế tuyến đầu chống dịch. Ảnh: X.N
Lên top