LĐLĐ Bình Định: Quyền lợi nhiều hơn cho đoàn viên công đoàn

Khen thưởng các đơn vị xuất sắc trong công tác CĐ 2017. Ảnh: Q.HOA
Khen thưởng các đơn vị xuất sắc trong công tác CĐ 2017. Ảnh: Q.HOA
Khen thưởng các đơn vị xuất sắc trong công tác CĐ 2017. Ảnh: Q.HOA
Lên top