LĐLĐ Bình Định: Nhà văn hóa Lao Động phát triển mới 5 câu lạc bộ

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm cùng công chức, viên chức, người lao động Nhà Văn hóa Lao động tỉnh tại hội nghị. Ảnh: Ánh Nguyệt
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm cùng công chức, viên chức, người lao động Nhà Văn hóa Lao động tỉnh tại hội nghị. Ảnh: Ánh Nguyệt
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm cùng công chức, viên chức, người lao động Nhà Văn hóa Lao động tỉnh tại hội nghị. Ảnh: Ánh Nguyệt
Lên top