LĐLĐ Bình Định hỗ trợ khẩn cấp đoàn viên bị phong tỏa

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho đại diện người lao động Cty CP Giày Bình Định
Ông Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho đại diện người lao động Cty CP Giày Bình Định
Ông Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho đại diện người lao động Cty CP Giày Bình Định
Lên top