LĐLĐ Bình Định: 10 “dấu ấn” giai đoạn 2013 – 2018

Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi họp báo
Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi họp báo
Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi họp báo

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM