LĐLĐ Bến Tre: Hỗ trợ người lao động khó khăn do hạn mặn và dịch COVID-19

LĐLĐ tỉnh Bến Tre giúp nước ngọt cho CNLĐ khó khăn. Ảnh: CTV
LĐLĐ tỉnh Bến Tre giúp nước ngọt cho CNLĐ khó khăn. Ảnh: CTV
LĐLĐ tỉnh Bến Tre giúp nước ngọt cho CNLĐ khó khăn. Ảnh: CTV
Lên top