LĐLĐ Bảo Lâm: Giảm giá may áo dài cho người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Bảo Lâm ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động. Ảnh Hiền phương
Liên đoàn Lao động huyện Bảo Lâm ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động. Ảnh Hiền phương
Liên đoàn Lao động huyện Bảo Lâm ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động. Ảnh Hiền phương
Lên top