LĐLĐ Bắc Trung Bộ quyết khắc phục ảnh hưởng dịch, hoàn thành các chỉ tiêu

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 Cụm thi đua Bắc Trung Bộ tại cầu Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 Cụm thi đua Bắc Trung Bộ tại cầu Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 Cụm thi đua Bắc Trung Bộ tại cầu Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top