LĐLĐ Bạc Liêu phát động phong trào thi đua yêu nước

Chủ tịch LĐLĐ Bạc Liêu Nguyễn Văn Khanh chính thức phát động phong trào thi đua (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch LĐLĐ Bạc Liêu Nguyễn Văn Khanh chính thức phát động phong trào thi đua (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch LĐLĐ Bạc Liêu Nguyễn Văn Khanh chính thức phát động phong trào thi đua (ảnh Nhật Hồ)
Lên top