LĐLĐ Bạc Liêu: Hơn 12 tỉ đồng đến với 9.944 công nhân viên chức lao động

Các cấp công đoàn Bạc Liêu chăm lo tốt đời sống đoàn viên và công nhân lao động khó khăn. Ảnh: Nhật Hồ
Các cấp công đoàn Bạc Liêu chăm lo tốt đời sống đoàn viên và công nhân lao động khó khăn. Ảnh: Nhật Hồ
Các cấp công đoàn Bạc Liêu chăm lo tốt đời sống đoàn viên và công nhân lao động khó khăn. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top