LĐLĐ Anh Sơn: Ký kết thỏa thuận hợp tác nâng cao phúc lợi đoàn viên

Chủ tịch LĐLĐ huyện Anh Sơn cùng lãnh đạo Phòng khám đa khoa Tâm Anh ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: TH
Chủ tịch LĐLĐ huyện Anh Sơn cùng lãnh đạo Phòng khám đa khoa Tâm Anh ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: TH
Chủ tịch LĐLĐ huyện Anh Sơn cùng lãnh đạo Phòng khám đa khoa Tâm Anh ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: TH
Lên top