LĐLĐ An Giang: Tập huấn kỹ năng viết báo cho hơn 80 cán bộ Công đoàn

Các học viên theo dõi bài giảng. Ảnh: H.A
Các học viên theo dõi bài giảng. Ảnh: H.A
Các học viên theo dõi bài giảng. Ảnh: H.A
Lên top