LĐLĐ An Giang: Phát động CNVCLĐ ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức phát động và kêu gọi CNVCLĐ ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Ảnh: Cẩm Tú
LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức phát động và kêu gọi CNVCLĐ ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Ảnh: Cẩm Tú
LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức phát động và kêu gọi CNVCLĐ ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Ảnh: Cẩm Tú
Lên top