LĐLĐ An Giang: Lung linh “Tết sum vầy” 2017 trên quê hương Bác Tôn