LĐLĐ An Giang: Khởi công xây dựng Nhà văn hóa Lao động đầu tiên

Lễ khởi công Nhà văn hóa Lao Động tỉnh An Giang. Ảnh: Lục Tùng
Lễ khởi công Nhà văn hóa Lao Động tỉnh An Giang. Ảnh: Lục Tùng
Lễ khởi công Nhà văn hóa Lao Động tỉnh An Giang. Ảnh: Lục Tùng
Lên top