LĐLĐ An Giang: Khen thưởng, gắn biển công trình thi đua tiêu biểu chào mừng Đại hội Công đoàn

LĐLĐ An Giang gắn biển công trình thi đua chào mừng Đại hội X Công đoàn An Giang. (Ảnh: Lục Tùng)
LĐLĐ An Giang gắn biển công trình thi đua chào mừng Đại hội X Công đoàn An Giang. (Ảnh: Lục Tùng)
LĐLĐ An Giang gắn biển công trình thi đua chào mừng Đại hội X Công đoàn An Giang. (Ảnh: Lục Tùng)
Lên top