LĐLĐ An Giang: Hội nghị triển khai nhanh kết quả Đại hội CĐVN lần thứ XII

Đồng chí Phan Thị Diễm - Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang báo cáo nhanh kết quả Đại hội CĐVN khóa XII. Ảnh: Lục Tùng
Đồng chí Phan Thị Diễm - Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang báo cáo nhanh kết quả Đại hội CĐVN khóa XII. Ảnh: Lục Tùng
Đồng chí Phan Thị Diễm - Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang báo cáo nhanh kết quả Đại hội CĐVN khóa XII. Ảnh: Lục Tùng
Lên top