LĐLĐ 2 tỉnh Tiền Giang và Quảng Ngãi ký kết phối hợp

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi - ông Trần Quang Tòa và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - ông Trương Văn Hiền tại lễ ký kết. Ảnh: Kỳ Quan
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi - ông Trần Quang Tòa và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - ông Trương Văn Hiền tại lễ ký kết. Ảnh: Kỳ Quan
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi - ông Trần Quang Tòa và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - ông Trương Văn Hiền tại lễ ký kết. Ảnh: Kỳ Quan
Lên top