LĐ ngành giao thông: Mong có việc làm, chưa nghĩ đến... thưởng Tết

Sau một thời gian dài phải dừng chạy tàu vì COVID-19, NLĐ ngành đường sắt đã trở lại làm việc. Ảnh: VNR
Sau một thời gian dài phải dừng chạy tàu vì COVID-19, NLĐ ngành đường sắt đã trở lại làm việc. Ảnh: VNR
Sau một thời gian dài phải dừng chạy tàu vì COVID-19, NLĐ ngành đường sắt đã trở lại làm việc. Ảnh: VNR
Lên top