Lấy ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quế Chi
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quế Chi
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quế Chi
Lên top