Lấy ý kiến về các tập thể, cá nhân được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam 2021

Các tập thể xuất sắc được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2019. Ảnh: Sơn Tùng
Các tập thể xuất sắc được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2019. Ảnh: Sơn Tùng
Các tập thể xuất sắc được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2019. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top