Tổng LĐLĐVN:

Lấy ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN khóa XII

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: T.L
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: T.L
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: T.L
Lên top