Lấy ý kiến người dân Lý Sơn về tượng đài “Người mẹ thắp lửa” - Khu Tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa

Các đơn vị đi khảo sát vị trí mới. Ảnh: Đ.V
Các đơn vị đi khảo sát vị trí mới. Ảnh: Đ.V
Các đơn vị đi khảo sát vị trí mới. Ảnh: Đ.V
Lên top