LĐLĐ THỪA THIÊN - HUẾ:

Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Ông Trần Quang Vinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên - Huế chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: PĐ
Ông Trần Quang Vinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên - Huế chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: PĐ
Ông Trần Quang Vinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên - Huế chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: PĐ
Lên top