LĐLĐ tỉnh Tây Ninh:

Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh

Ông Võ Văn Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh Quốc Tiến
Ông Võ Văn Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh Quốc Tiến
Ông Võ Văn Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh Quốc Tiến
Lên top