Lấy ý kiến dự thảo quy định tổ chức và hoạt động của nghiệp đoàn nghề cá

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (trái) phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đỗ Phương
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (trái) phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đỗ Phương
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (trái) phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đỗ Phương
Lên top